USŁUGI BHP

-Pełnienie obowiązków-wykonywanie zadań służby bhp
-Przeprowadzanie audytów i kontroli zakładów pracy, placów budów
-Sporządzanie dokumentacji powypadkowych (protokoły i karty wypadków)
-Sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego
-Pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach pracy
-Doradztwo w zakresie prawa pracy
-Opracowanie instrukcji BHP
-Opracowanie regulaminów pracy
-Opracowanie regulaminów przydziału środków ochrony indywidualnej
-Analiza dostosowania maszyn do wymogów minimalnych
-Sporządzanie spisów i ocen zagrożeń czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych
-Sporządzanie protokołów natężenia oświetlenia stanowisk pracy
-Sporządzanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIoZ) oraz instrukcji bezpiecznego wykonania robót (IBWR)

USŁUGI PPOŻ

-Obsługa ppoż. firm
-Pełnienie obowiązków inspektora ochrony ppoż. na obiektach
-Przeprowadzanie audytów i kontroli przeciwpożarowej w firmach
-Dobór i wyposażenie w sprzęt i instrukcje przeciwpożarowe
-Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
-Przeprowadzenie próbnych ewakuacji z budynków
-Opracowanie instrukcji ppoż.
-Obsługa instalacji tryskaczowych/zraszaczowych (m.in. co tygodniowe testy instalacji)

USŁUGI IOR-1

Inspektor ochrony radiologicznej IOR-1

– Wypełnianie obowiązków inspektora ochrony radiologicznej w zakresie IOR-1
– Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie zezwolenia na działalność
– Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej
– Wykonywanie pomiarów szczelności źródeł zamkniętych
– Pomoc w kasyfikacji narażenia pracowników oraz w okresowych kontrolach dawek promieniowania (pomiary dozymetryczne)

Close Menu