USŁUGI IOR-1

Inspektor ochrony radiologicznej IOR-1

– Wypełnianie obowiązków inspektora ochrony radiologicznej w zakresie IOR-1
– Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie zezwolenia na działalność
– Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej
– Wykonywanie pomiarów szczelności źródeł zamkniętych
– Pomoc w kasyfikacji narażenia pracowników oraz w okresowych kontrolach dawek promieniowania (pomiary dozymetryczne)

ior-1 lublin