Usługi BHP

Świadczymy usługi BHP, które dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie dostosować do specyfiki danej branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo. Tym samym zapewniamy najwyższy poziom merytorycznego wsparcia w różnych obszarach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje, zarówno wstępne, jak i okresowe szkolenia BHP dla różnych grup pracowniczych. Prowadzimy również szkolenia specjalistyczne dotyczące na przykład udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy bezpiecznej organizacji prac na wysokości.

Zajmujemy się również obsługą BHP w przedsiębiorstwach w ramach stałego nadzoru nad warunkami pracy oraz jednorazowych zleceń. W zakres naszych obowiązków inspektorskich wchodzą między innymi doradztwo dotyczące interpretacji obowiązujących przepisów, a także sporządzanie dokumentacji powypadkowej.

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Szkolenia Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Szkolenia Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Obsługa PHP

Obsługa BHP