Obsługa BHPObsługa BHP w zakładach pracy

Oferujemy wszechstronną obsługę BHP w zakładach pracy. Nasze usługi są przeznaczone dla przedsiębiorstw oraz instytucji różnych sektorów, takich jak przemysł wytwórczy, budowlany, jednostki administracyjne czy placówki medyczne. Poprzez indywidualne podejście do każdego zlecenia, jesteśmy w stanie dostarczyć usługi dopasowane do charakterystyki danej firmy. W skład naszego zespołu wchodzą kompetentni inżynierowie, inspektorzy ochrony przeciwpożarowej, inspektorzy ochrony radiologicznej oraz eksperci w dziedzinie ochrony środowiska.

Zgodnie z prawem za stan BHP w zakładzie pracy odpowiada pracodawca. W przypadku zakładów zatrudniających powyżej 100 pracowników jego obowiązkiem jest powołanie służby BHP, która będzie monitorować i dbać o przestrzeganie przepisów BHP. Może te zadania powierzyć firmie zewnętrznej specjalizującej się w tej dziedzinie, takiej jak Pro-Safer.

Co wchodzi w zakres obowiązków służby BHP?

Służba BHP w zakładzie pracy odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jej zadania można podzielić na cztery główne obszary:

  • profilaktyka ogólna,
  • kontrola stanu bezpieczeństwa,
  • współpraca z pracodawcą w zakresie BHP,
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi spoza zakładu w kwestiach bezpieczeństwa.

W ramach profilaktyki ogólnej zajmujemy między innymi opiniowaniem instrukcji BHP, pomocą w ustalaniu przyczyn wypadków czy edukacją pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii pracy. Kontrola stanu bezpieczeństwa obejmuje natomiast stałe monitorowanie warunków pracy, przepisów oraz zasad BHP, a także przygotowywanie analiz stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

W ramach współpracy z pracodawcą w zakresie BHP zajmujemy się doradztwem w sprawach zastosowania przepisów i zasad BHP, organizacją pracy na stanowiskach związanych z niebezpiecznymi substancjami czy opracowywaniem planów modernizacji firmy gwarantujących poprawę bezpieczeństwa. Prowadzimy też dokumentację dotyczącą wypadków, chorób zawodowych i wyników badań czynników szkodliwych dla zdrowia. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi spoza zakładu to z kolei wszelkie działania związane z medycyną pracy, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz specjalistycznymi firmami doradczymi i laboratoriami pomiarowymi.