Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawców do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego względu muszą zadbać o organizację szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. Każdy nowo przyjęty do zakładu pracownik ma obowiązek przystąpienia do wstępnego szkolenia BHP, które składa się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego.

Częstotliwość kolejnych spotkań zależy przede wszystkim od rodzaju zajmowanego stanowiska. Szkolenia okresowe BHP powinny zatem odbywać się:

  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż co 3 lata, 
  • dla kadry menadżerskiej, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników służb BHP i wykonujących jej zadania – nie rzadziej niż co 3 lata, 
  • dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych – nie rzadziej niż co 3 lata,.

W Pro-Safer oferujemy zarówno możliwość poprowadzenia szkolenia stacjonarnie, jak i online. Udostępniamy też nowoczesną platformę e-learningową dostępną 24/7. Pozwala to na dostosowanie terminu szkolenia do indywidualnych potrzeb uczestnika. Kursy są prowadzone w języku polskim oraz angielskim, dlatego bez przeszkód mogą z nich korzystać pracownicy zatrudnieni w międzynarodowych firmach. Platforma e-learningowa to wygodna i elastyczna forma zdobywania wiedzy z zakresu BHP.

Jakie szkolenia BHP prowadzimy?

Oferujemy zarówno wstępne szkolenia BHP, jak i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych, a w tym osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, kierowniczych, administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz przedstawicieli handlowych, służb medycznych, nauczycieli. Wszystkie instruktaże z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, którzy dbają o to, aby uczestnicy zdobyli nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności.

Zapewniamy także szkolenia specjalistyczne, które pozwalają na zdobycie konkretnych umiejętności i kwalifikacji. Wśród nich znajdują się szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpiecznej organizacji prac na wysokości oraz kursy obsługi wózków widłowych z mechanicznym napędem podnoszenia i wózków unoszących.