Szkolenia Pierwsza Pomoc PrzedmedycznaSzkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Pro-Safer oferuje profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, które są niezbędne w każdym miejscu pracy. Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, którzy nauczą pracowników, jak prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Szkolenia obejmują zarówno teorię, jak i praktykę, co pozwala na pełne zrozumienie i opanowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej są dostosowane do potrzeb osób zatrudnionych na zróżnicowanych stanowiskach, między innymi kierowniczych, biurowych, inżynierskich czy robotniczych. Ponadto oferujemy również szkolenia dla pracowników, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Dla kogo szkolenie z pierwszej pomocy w zakładzie pracy jest obowiązkowe?

Szkolenie z pierwszej pomocy jest obowiązkowe dla osób pracujących w publicznych i prywatnych placówkach oświatowych, takich jak na przykład szkoły oraz przedszkola. Dyrektor musi skierować wszystkich pracowników na kurs, niezależnie od tego, czy są nauczycielami, czy pracownikami administracyjnymi.

W pozostałych zakładach pracy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć co najmniej jednego pracownika na każdej zmianie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoby te muszą ukończyć odpowiednie szkolenie i otrzymać certyfikat potwierdzający ich kompetencje. Dokładna liczba uprawnionych pracowników może zależeć od wielu czynników, na przykład liczby osób zatrudnionych, rodzaju wykonywanej pracy oraz występujących zagrożeń na stanowiskach pracy. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy może okazać się nieoceniona zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, dlatego warto, aby każdy pracownik zdobył taką wiedzę, nawet jeśli nie jest to wymagane przez przepisy prawa.