Pro-Safer 2023

certyfikat PCA

Witamy!

Końcówka roku 2023 dla firmy Pro-Safer skupiała się na tematyce pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w miejscu pracy. Po całorocznej intensywnej pracy, z radością informujemy, że od października bieżącego roku posiadamy akredytację PCA, umożliwiającą nam przeprowadzanie rzetelnych pomiarów w środowisku pracy.

Nasze laboratorium świadczy usługi w zakresie pomiaru/ badania:

 • Hałasu dla 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy oraz przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy;
 • Drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka;
 • Drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne;
 • Oświetlenia awaryjnego (natężenie oświetlenia, stosunek minimalnego do maksymalnego natężenia oświetlenia, równomierność oświetlenia dla strefy wysokiego ryzyka);
 • Oświetlenia elektrycznego we wnętrzach (natężenie oświetlenia, równomierność oświetlenia);
 • Poboru próbek powietrza metodą dozymetrii indywidualnej do oceny narażenia zawodowego na: pyły przemysłowe, substancje organiczne, substancje nieorganiczne oraz metale i ich związki.
 • Stężenia pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia metodą grawimetryczną;
 • Mikroklimatu zimnego;
 • Mikroklimatu umiarkowanego;
 • Mikroklimatu gorącego;
 • Wydatku energetycznego.

W celu zapoznania się ze szczegółowym zakresem usług, zapraszamy do pobrania naszego zakresu akredytacji.

W celu przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań, korzystamy z profesjonalnego oraz nowoczesnego sprzętu spełniającego normy przedmiotowe obowiązujące w danej dziedzinie. Wszystkie nasze urządzenia są systematycznie wzorcowane oraz regularnie sprawdzane, aby zapewnić jak najbardziej wiarygodne i dokładne pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych.

Nasi pracownicy rutynowo uczęszczają na szkolenia mające na celu pogłębienie wiedzy z zakresu przeprowadzania pomiarów i analizowania wyników. Ponadto, cyklicznie przechodzą badania biegłości w celu upewnienia się, że wykonywane przez nich pomiary są wykonywane zgodnie ze sztuką.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszego bloga, gdzie będziemy zamieszczać wpisy dotyczące pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych, jak również ciekawostek z zakresu BHP, Pierwszej Pomocy, Ochrony Radiologicznej oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

W razie pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu