Laboratorium badań środowiska pracy

Nasze laboratorium badań środowiska pracy jest wyposażone w nowoczesne technologie i narzędzia pomiarowe, które pozwalają nam dokładnie analizować oraz oceniać różne czynniki mające negatywny wpływ na zdrowie, a także bezpieczeństwo pracowników. Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy są w stanie przeprowadzić szeroki zakres badań, od pomiarów poziomu dźwięku i hałasu, przez badania drgań mechanicznych, aż po stężenia czynników chemicznych.

Czynniki w środowisku pracy można podzielić na trzy kategorie, ze względu na oddziaływanie a organizm człowieka. Wyróżniamy:

1. Czynniki szkodliwe dla zdrowia - są to takie czynniki, których oddziaływanie na pracownika może doprowadzić do rozwinięcia się choroby zawodowej lub innego schorzenia.

2. Czynniki uciążliwe - można definiować jako czynniki, których oddziaływanie na pracownika może być przyczyną złego samopoczucia lub nadmiernego zmęczenia. Nie prowadzą jednak one do trwałego pogorszenia stanu zdrowia. 

3. Czynniki niebezpieczne- są to czynniki, które mogą prowadzić do powstania u pracującego urazu. 

Badania czynników szkodliwych są zawsze związane ze środowiskiem pracy a także wywołują określone efekty zdrowotne, które mogą wystąpić w czasie rzeczywistym lub ujawnić się w późniejszym okresie. Wyróżniamy tu: 


1. Czynniki fizyczne- hałas, hałas ultradźwiękowy, drgania mechaniczne, mikroklimat zimny i gorący, promieniowanie jonizujące. 
2. Czynniki chemiczne- występującą w postaci pyłów, par, gazów i dymów, które przedostają się do organizmu głównie przez drogi oddechowe, w mniejszym stopniu przez usta i przewód pokarmowy, skórę. 
3. Czynniki psychofizyczne- do których można zaliczyć obciążenie fizyczne (pomiar wydatku energetycznego). 

Laboratorium Pro-Safer posiada akredytacje wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji.  Daje to Państwu gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie, zgodnie ze sztuką prowadzenia pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy. Wykorzystujemy nowoczesne technologie i narzędzia pomiarowe pozwalające na dokładną analizę i ocenę różnych czynników szkodliwych mających negatywny wpływ na zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników. 

Badania hałasu w środowisku pracy

Badania poziomu dźwięku i hałasu

Badania drgań mechanicznych

Badania drgań mechanicznych

Badania stężenia pyłu

Badania stężenia pyłu

Badania mikroklimatu

Badania mikroklimatu

Badania stężenia czynników chemicznych

Badania stężenia czynników chemicznych

Badania natężenia oświetlenia

Badania natężenia oświetlenia

Badania natężenia oświetlenia awaryjnego

Badania natężenia oświetlenia awaryjnego

Badania wydatku energetycznego

Badania wydatku energetycznego