Badania mikroklimatuBadania mikroklimatu

Wykonujemy badania mikroklimatu w środowisku pracy. Na warunki mikroklimatyczne wpływa kilka czynników, do których zalicza się:

  • wilgotność względną – wpływa na temperaturę odczuwalną i proces pocenia. Zbyt wysoka utrudnia wydalanie potu, podczas gdy zbyt niska może prowadzić do wysuszenia śluzówek oraz bólów głowy i gardła;
  • prędkość powietrza – ma również wpływ na odczuwaną temperaturę, a ponadto rozkład ciśnienia akustycznego w budynku. Ma też znaczenie dla jakości środowiska akustycznego;
  • temperaturę – musi zapewniać pracownikom komfort cieplny;
  • asymetrię rozkładu temperatury – różnica temperatury odczuwanej na poziomie stóp i głowy nie powinna przekraczać 10 stopni Celsjusza.

Rodzaje mikroklimatu w środowisku pracy i obowiązki pracodawcy

W mikroklimacie gorącym pracują zwykle osoby w między innymi hutach, odlewniach czy też piekarniach. Pracodawca w takiej sytuacji jest zobowiązany do zapewnienia bezpłatnych napojów nawadniających, a także ograniczeniem czasu pracy. Bezwzględnie w takich warunkach na stanowiskach nie mogą pozostawać kobiety w ciąży i karmiące, a także pracownicy młodociani.

Mikroklimat zimny występuje wszędzie tam, gdzie temperatura spada poniżej 10 stopni Celsjusza. To wszelkie magazyny chłodnicze, mroźnie, a także prace na zewnątrz w okresie zimowym. Pracodawca musi zapewnić pracownikom odpowiednie ubranie ochronne, bezpłatne gorące napoje, ciepły posiłek oraz odpoczynek w pomieszczeniu, gdzie mogą się zagrzać.