światło wyścia awaryjnego

Badania natężenia oświetlenia awaryjnego

Zapewniamy badania natężenia oświetlenia awaryjnego, które są niezbędne do zapewnienia bezpiecznych warunków w razie nagłych sytuacji kryzysowych, wymagających ewakuacji osób znajdujących się w budynku. Nasze badania i ich wyniki pomagają firmom spełniać wymogi prawne w tym zakresie.

Oświetlenie awaryjne to system oświetlenia, który jest aktywowany automatycznie, gdy normalne źródła oświetlenia przestają działać. Dzieli się na oświetlenie ewakuacyjne, które wskazuje drogę ewakuacji oraz oświetlenie antypaniczne, które pozwala na zorientowanie się w sytuacji i uniknięcie paniki związanej z nagłym brakiem zasilania.

Wymagania dotyczące natężenia oświetlenia awaryjnego

Zgodnie z normami natężenie oświetlenia awaryjnego w przypadku dróg ewakuacyjnych powinno wynosić co najmniej 1 lx na centralnym pasie drogi. W strefach otwartych wymagane natężenie to minimum 0,5 lx. W strefach wysokiego ryzyka natomiast natężenie oświetlenia nie może być mniejsze niż 15 lx i 10% oświetlenia standardowego. Ponadto oświetlenie punktów pierwszej pomocy, urządzeń przeciwpożarowych oraz przycisków alarmowych musi mieć natężenie co najmniej 5 lx. Ważne jest również zachowanie odpowiedniej równomierności oświetlenia, jak również unikanie efektu stroboskopowego.

W Pro-Safer przeprowadzamy szczegółowe pomiary oświetlenia awaryjnego, aby upewnić się, że te normy są spełnione. Nasze badania obejmują nie tylko pomiar natężenia oświetlenia, ale także sprawdzenie czasu działania i tego, czy oznakowanie dróg ewakuacyjnych jest odpowiednio widoczne.