urządzenie do pomiaru natężenia oświetlenia

Badania natężenia oświetlenia

Przeprowadzamy badania natężenia oświetlenia, dzięki którym można zidentyfikować obszary wymagające poprawy w tym zakresie. Warto pamiętać, że prawidłowo dobrane oświetlenie sztuczne przekłada się na zwiększenie efektywności pracy. Oprócz badań natężenia oświetlenia ogólnego przeprowadzamy również pomiary oświetlenia awaryjnego. Jest to niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach nagłych, takich jak przerwy w dostawie zasilania spowodowane usterką lub wybuchem pożaru.

Wpływ natężenia oświetlenia na samopoczucie pracowników

Oświetlenie o zbyt niskim natężeniu może prowadzić do niedowidzenia przedmiotów i współpracowników, co zwiększa ryzyko wypadków oraz obniża efektywność pracy. Z kolei zbyt wysokie natężenie oświetlenia powoduje efekt olśnienia, wywołuje zmęczenie, zawroty i ból głowy, utratę koncentracji, zaburza też cykl dobowy. Utrudnia również rozpoznawanie przedmiotów w polu widzenia.

W obu przypadkach nieodpowiednie oświetlenie sprzyja obniżeniu wydajności oraz jakości pracy. Należy też zredukować lub całkowicie wyeliminować migotanie i efekty stroboskopowe oświetlenia, ponieważ mogą być przyczyną rozdrażnienia, dekoncentracji, a co za tym idzie wypadków przy pracy.

Optymalne oświetlenie stanowiska pracy powinno uwzględniać rodzaj wykonywanych zadań, wielkość pomieszczenia, kolory ścian i dekoracji oraz odległość źródła światła od miejsca pracy. Ważne, aby stanowisko miało dostęp do światła dziennego oraz dodatkowo było wyposażone w sztuczne źródła światła. Dobre oświetlenie umożliwia szybkie rozróżnianie szczegółów i sprawne wychwytywanie zmian w środowisku pracy.