Badania stężenia pyłuBadania stężenia pyłu

Jako doświadczony partner w zakresie BHP oferujemy badania stężenia pyłu w środowisku pracy. Nasze pomiary pomagają w ocenie jakości powietrza, co jest kluczowe dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Wykorzystujemy akredytowane metody, aby zapewnić dokładne oraz wiarygodne wyniki. Dopuszczalne normy zapylenia w środowisku pracy są ściśle regulowane przez prawo.

Przedmiotem badań pomiarowych jest pył zawieszony. To drobne cząsteczki stałe unoszące się w powietrzu, które charakteryzują się średnicą ziaren mniejszą niż 20 μm. Ze względu na małe rozmiary, ich opadanie przebiega znacznie wolniej w porównaniu do większych cząstek, ponieważ siły ciężkości mają na nie mniejszy wpływ.

Rodzaje pyłów w środowisku pracy

W środowisku pracy możemy spotkać różne rodzaje pyłów, które różnią się składem i wpływem na zdrowie pracowników. Ze względu na działanie dzieli się je na:

  • pylicotwórcze – na przykład dwutlenek krzemu, piasek, kwarc, azbest, pyły ceramiczne, włókna szklane;
  • drażniące – na przykład cząstki węgla, żelaza, szkła, aluminium;
  • alergizujące – na przykład pyły z bawełny, lnu, drewna, miedzi, cynku, chromu;
  • toksyczne – na przykład związki ołowiu, manganu, niklu;
  • rakotwórcze – na przykład wszystkie rodzaje azbestu, pyły drewna twardego (buk, dąb).
  • radioaktywne – zawierające pierwiastki promieniotwórcze;
  • palne i wybuchowe – na przykład pyły drewna, węgla.

Obecność dużych ilości pyłu w środowisku pracy i długotrwałe narażenie na nie bez odpowiedniej ochrony może prowadzić do wielu chorób, takich jak między innymi astma, pylica, alergie, a nawet rak płuc.