Badania wydatku energetycznego

Badania wydatku energetycznego

Wykonujemy badania wydatku energetycznego, czyli ilość energii, którą pracownik zużywa podczas wykonywania swoich obowiązków. Jest to kluczowy parametr pozwalający ocenić, czy praca, którą wykonuje pracownik, nie jest dla niego zbyt obciążająca.

Tego typu ocenę przeprowadza się najczęściej w przypadku osób pracujących fizycznie lub zatrudnionych w trudnych warunkach, na przykład na stanowisku w mikroklimacie zimnym lub gorącym, co wymaga dodatkowego wysiłku ze strony organizmu. W przypadku tych grup wydatek energetyczny może być znacznie wyższy niż u osób realizujących zadania administracyjno-biurowe, co może prowadzić do przemęczenia i związanych z nim zagrożeń dla zdrowia.

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników znacznie obciążonych pracą fizyczną

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom obciążonym pracą fizyczną odpowiednie nieodpłatne posiłki i napoje regeneracyjne. Powinny one dostarczać niezbędnej energii oraz składników odżywczych, które pomagają w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ich o wartości kalorycznej musi wynosić około 1000 kcal i zawierać 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów i 15% białek.

Posiłki profilaktyczne powinny być wydawane w czasie przerwy w pracy, po około 3-4 godzinach od jej rozpoczęcia, w formie jednego dania gorącego. Pracodawca może również zapewnić je w inny sposób, na przykład poprzez przekazanie produktów umożliwiających przygotowanie posiłku we własnym zakresie lub bonów, talonów, kuponów uprawniających do otrzymania takich posiłków w punktach gastronomicznych.

Ponadto napoje profilaktyczne w przypadku pracy w temperaturze powyżej 25 stopni wskaźnika WBGT powinny być dodatkowo wzbogacone solami mineralnymi oraz minerałami. Pracodawca ma obowiązek przestrzegania zasad BHP w tym zakresie, ponieważ niewywiązywanie się z nich może skutkować konsekwencjami prawnymi.