Ochrona Radiologiczna

Ochrona radiologiczna to zbiór działań mających na celu ochronę ludzi i środowiska przed potencjalnie szkodliwym działaniem promieniowania jonizującego. Jest to kluczowy aspekt bezpieczeństwa w wielu sektorach, przemysłu badaniach naukowych i energetyce jądrowej. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie ochrony radiologicznej, przede wszystkim szkolenia, doradztwo i inspekcje. Dzięki naszej wiedzy oraz doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakładach pracy. Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta, co pozwala nam na skuteczne zarządzanie ryzykiem radiologicznym w różnych sektorach.

Ochrona Radiologiczna mężczyzna w białym kombinezonie ochronnym

Obowiązki inspektora ochrony radiologicznej

Inspektor ochrony radiologicznej pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom pracującym w narażeniu na promieniowanie jonizujące. Do jego głównych obowiązków należą:

  • nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej,
  • kontrola aparatury rentgenowskiej i dozymetrycznej,
  • weryfikacja skuteczności osłon oraz uprawnień pracowników.
  • ocena narażenia pracowników na podstawie pomiarów dawek promieniowania,
  • współpraca z organami nadzoru – służbami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi oraz ochrony środowiska,
  • dba o prawidłowe funkcjonowanie sygnalizacji ostrzegawczej.

W Pro-Safer nasi pracownicy są wykwalifikowani do wykonywania wszelkich obowiązków w zakresie IOR-1 na najwyższym poziomie. Przygotowują dokumentację do wniosku o wydanie zezwolenia na działalność, zgłoszenia działalności bądź powiadomienia Państwowej Agencji Atomistyki. Prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej, a także wykonujemy pomiary szczelności źródeł zamkniętych.
Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, zgodnie z wymogami prawnymi.