SZKOLENIA BHP LUBLIN

Prowadzimy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, PPOŻ (przeciwpożarowe), zarówno szkolenia wstępne jak i okresowe. Nasze szkolenia charakteryzują się indywidualnym podejściem do klienta w zależności od branży w jakiej działa.

Prowadzimy:

Szkolenia wstępne bhp – instruktaż ogólny bhp – dla wszystkich grup pracowniczych
Szkolenia okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych – forma instruktażu
Szkolenia okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – kurs, seminarium, samokształcenie kierowane
Szkolenia okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno biurowych – kurs, seminarium, samokształcenie kierowane
Szkolenia okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych – kurs, seminarium, samokształcenie kierowane
Szkolenia okresowe bhp dla przedstawicieli handlowych – kurs, seminarium, samokształcenie kierowane
Szkolenia okresowe bhp dla służb medycznych – kurs, seminarium, samokształcenie kierowane
Szkolenia okresowe bhp dla nauczycieli – kurs, seminarium, samokształcenie kierowane
Szkolenia z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego – samokształcenie kierowane

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Na życzenie klienta organizujemy szkolenia i kursy specjalistyczne, a w tym m.in.:

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – instruktaż bezpośredni

Szkolenie z zakresu bezpiecznej organizacji prac na wysokości – instruktaż bezpośredni + zajęcia praktyczne

Szkolenie na wózki widłowe z mechanicznym napędem podnoszenia – instruktaż bezpośredni + zajęcia praktyczne (wkrótce)

Szkolenie z zakresu obsługi wózków unoszących – instruktaż bezpośredni + zajęcia praktyczne (wkrótce)

PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Nowoczesna metoda szkolenia poprzez dostęp do platformy e-learningowej doskonale spełnia kryterium organizowania szkoleń okresowych bhp za pomocą samokształcenia kierowanego.

Szkolenia bhp prowadzone przy pomocy platformy e-learningowej mogą być udostępniane również w języku angielskim:
– Szkolenia okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
– Szkolenia okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.

– Szkolenia okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.

W celu przekierowania na platformę e-learningową należy kliknąć link poniżej:

Platforma e-learningowa